имплицитен

лат. “вплетен”
  1. книж. Който не е изказан, но се подразбира. Противоположно на експлицитен.