импликация

  1. книж. Заместване, вплитане в нещо компрометиращо.
  2. лог. Логическа връзка, при която първото положение влече, предполага второто.