императив

лат. “повелителен, заповеден”
  1. книж. Категорично изискване.