иматериализъм

  1. Философско учение, което отрича съществуването на материя и признава само духа.