имаго

лат. “образ”
  1. псих. По Юнг — несъзнателен прототип на близките, изработен в детството при първите контакти със семейното обкръжение, определящ впоследствие отношенията с околните.