илюминати

лат. “просветлен”
  1. ист. Привърженици на различни тайни християнски и масонски общества през ХVІІ—ХVІІІ в., борили се против йезуитите.