идиотия

от идиот
  1. мед. Най-голяма степен на психическа неразвитост, при която липсва напълно психическият живот.