идеалреализъм

  1. Напралвение в идеалистическата философия, което отъждествява психическото и материалното битие и допуска интуитивното познаване същността на предметите.