идея

представа
  1. Във философията, умозримата същност на предметите имаща независимо от съществуването им битие.
  2. Понятие, мисъл като отражение на обективната действителност в човешкото съзнание.
  3. Платон — вечната същност на предметите и явленията.