хипотетичен

  1. Предполагаем, основан върху предположения, вероятен.