хипербола

“прехвърляне”
  1. Стилна фигура, с която се преувеличава действителността за по-голямо въздействие.