хипер-

“над”, “върху”
  1. Представка, която в сложни думи указва превишаване на нормалното и редното.