хидра

гр. “водна змия”
  1. мит. Многоглаво чудовище, убито от Херакъл