хуманизъм

нем.
  1. ист. Прогресивно течение от епохата на ренесанса и реформацията, което издига в култ художествените и литературните творби на античните автори и провежда научни дирения в областта на естествените и техническите науки.
  2. Система от възгледи, които изразяват уважение и защитават човешкото достойнство и основните граждански свободи.
  3. Човечност, човеколюбие.