хугенот

последовател на швейцарската федерация, първа приела калвинското учение
  1. Привърженик на Реформацията или на калвинското протестантство във Франция през XVI—XVII в.