хомо-

гр. “еднакъв”
  1. Първа съставна част на сложни думи за означаване на равенство, сходство, еднородност. Противоположно на хетеро.