хомео-

гр. “подобен”
  1. Първа съставна част на сложни думи за означаване на сходство, подобие или взаимодествие.