холизъм

“цял”
  1. Английско реакционно и митическо учение, което разглежда всички явления като мистически цяласти.