индуизъм

англ. “индиец”
  1. рел. Основната религия в Индия, развила се на основата на браманизма, с пантеон от божества, главните от които са триединството на Брахма, Вишну и Шива.