йерархия

гр. “свещен” и “власт”
  1. Строго определен ред на подчинение на длъжностите.
  2. църк. Висшите духовни лица на една църква
  3. Разположение на елементите по степен на важност, големина и др.