хетеро-

гр. “друг, различен”
  1. Първа съставна част на сложни думи, означаващи отношение към друго лице или друг предмет.