хеспериди

гр. “дъщери на Запада”
  1. мит. Всяка една от трите дъщери на Атлас, който поддържал на раменете си небесния свод далеч на зарад — в района на днешна Испания; западна нимфа.