херметически

от гръцкото име на легендарния египетски мъдрец Hermes Trismegistus “триславния Хермес”, смятан от алхимиците за откривател на херметически затворената стъклена тръба.
  1. Отнасящо се само до тесен кръг посветени — при езотерични и мистични вярвания.