хермафродит

“Хермес” и Афродита”
  1. Същество, което притежава признаци на двата пола; двуполово същество (по името на митичния син на Хермес и Афродита, който имал признаци и на двата пола, понеже бил съединен в едно тяло с нимфата Салманида).