Хеликон

  1. мит. Плънина в гърция, където според древногръцката митология било седалището на бог Аполон и музите.