хегемония

гр. “ръководител, водач”
  1. Ръководна роля, първенство; надмощие.