хасидизъм

евр. “благочестив”
  1. рел. Мистично течение в юдаизма от ХVІІІ в. — като протест срущу влиятелните религиозни и финансови позиции на равината.