харити

  1. мит. Три древногръцки богини на красотата и веселието — Аглая, Талия и Евфросина. (трите грации в древноримската митология).