Хам

  1. мит. Библейски персонаж, син на Ной, подиграл се на баща си заради това, че бил в пияно състояние.
Ham