Горгона

гр. “ужасен”
  1. мит. Всяка от трите сестри — крилати чудовища с коси от змии и вкаменяващ поглед.