гордиев

собств. Gordios I, фригийски цар
  1. В съчет. Гордиев възел: а) мит. много сложен възел, с който цар Гордий завързвал ярема към колесницата си. Който успеел да го развърже, щял да властва над Азия. Единствен Александър Македонски просто го разсякъл с меча си. б) прен. заплетен, трудноразрешим въпрос.