глотогония

“език” и “(за)раждане”
  1. Произход на езика.