гещалтпсихология

нем. “образ” и психология
  1. псих. Направление в психологията от началото на ХХ в., което разглежда цялостния характер на възприятието като първично дадено качество на съзнанието, без да е обективно детерминирано.