герон

гр. “стар. старец”
  1. ист. Старейшина — член на съвета на старейшините в Спарта.