геотропизъм

гео- и “обръщам”
  1. Свойство на органите на растение да приемат под влияние на земното притегляне определено положение по отношение на центъра на земята.