геоцентризъм

  1. Ненаучна представа на древните народи за земята като център на вселената около, която се движат слънцето и други небесни тела.