генеалогия

“род” и “наука”
  1. Наука за родословието, за история на рода.