генезис

  1. История на зараждането и развитието на нещата и явленията. Произхождение, възникване.