-ген

гр. “роден, създаден”
  1. Втора съставна част на сложни думи със значение “произвеждащ” или “произведен”