футуризъм

“бъдещ”
  1. Направление в науката и литературата, което отрича реализма.