фройдизъм

собств. S. Freud (1856-1939)
  1. Направление в психологията и психопатологията, което обяснява човешкото поведение и обществените явления като проява на подсъзнателни влечения и техния конфликт със съзнението.