масонство

фр. “свободен зидар”
  1. Международно тайно религиозно-етическо движение със сложна структура и йерархия и пищни мистически обреди, зародило се в Англия в началото на ХVІІІ в. и провъзгласяващо идеите за мирно обединяване на хората в религиозен братски съюз, основан върху принципите на любовта, равенството и взаимната помощ.