фидеизъм

“вяра”
  1. Идеалистическо философско течение, което дава преднина на вярата пред знаниието.