фетиш

порт. “магьосник”
  1. книж. Обожаван предмет с чудодействена сила, обожествяван от първобитните племена.