феод

лат. “владение, земя”, от франк. “богатство, добитък”
  1. ист. Земя (понякога предмет, длъжност или доход), която едрите средновековни владетели давали на своите васали срещу военно и материално задължение; форма на собственост на феодалната класа.