феодализъм

лат. “владение, земя”
  1. ист. Обществено-икономическа формация, основана върху феодална собственост върху земята и васални отношение сред управляващата феодална класа, която ползвала труда на селяните, обаче не ги притежавала напълно като роби (V—XIX в.)