Фаун

  1. Древноримско божество на плодородието, закрилник на горите, полята, стадата и овчарите. Обикновено изобразяван като юноша с брада, кози рога и крака и облечен с козя кожа; фавън.