Фавън

  1. мит. Древноримски бог на полетата, планините и горите; покровител на стадата.
  2. Потомък на Фавън — кривонос горски полубог, с остри уши, опашка и кози крака; съответства на древногръцкия образ за сатир, символ за сладострастието и изкушението.