Фауна

  1. мит. Древноримска богиня на горите и полетата, покровителка на животните.