фатализъм

лат. “съдба” -изъм
  1. Религиозно-философско схващане, според което всичко в света и човешкия живот е предопределено и не може да се избегне или промени.